• P1010966
  • P1010968
  • P1010953
  • P1010974
  • P1010980
  • P0010960


  Telefon: 412586271            mobil: 773761150            e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               Opletalova 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Vítejte

Provoz školní jídelny od 14.10.2020

Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

Přítomnost strávníku z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací. Více zde: ZDE.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Převzato: MŠMT

 

Výdej obědů pro žáky je v době od 11:35 – 13:00 hod.

 

I.I. Lacinová Kolářová, ředitelka školní jídelny

Provoz školní jídelny od 12.10.2020

Provoz jídelny zůstává bez omezení. Nově mají nárok na oběd i děti na distanční výuce. Pokud nebudete využívat možnosti stravování, musíte si obědy odhlásit dle pravidel odhlašování obědů. Děti budou jídlo konzumovat v jídelně ve vyhrazeném prostoru v době od 12:45 – 13:45 hodin.

Pokud nestihnete odhlásit obědy na pondělí 12.10. 2020
volejte na tel. číslo 773 761 150 nejpozději do 7:30 dne 12.10. 2020.

 Převzato z portálu jídelny.cz

Nárok na dotované obědy v době covidu

Současná doba, kdy společnost zápasí s nákazou covid-19, přináší nové a nové situace, které školní jídelny nikdy neřešily. Např. jak je to s nárokem na dotovaný školní oběd nebo na závodní stravování učitelů? Co dělat, když se školní jídelna ocitne v karanténě? Přečtěte si dnešní článek a buďte v obraze.

Současná doba, spojená se zavíráním tříd, jídelen a škol, s nařízenou nebo preventivní karanténou, s dobrovolným nebo povinným přechodem na distanční výuku, přináší nové a nové situace, které školní jídelny nikdy neřešily. Např. jak je to s nárokem na dotovaný školní oběd nebo na závodní stravování učitelů?

Jsou to situace, které dosud nikdy nenastaly a na které právní předpisy nemohly myslet. Jejich řešení se hledají těžko, avšak na základě vašich dotazů a výzev jsme se do hledání odpovědí pustili.

Obědy při distančním vzdělávání

Řada středních škol nyní přechází na distanční výuku. Studenti ji mají povinnou (podle § 184a), účastní se tak aktivit školy a mohou se účastnit školního stravování – pokud ho škola zajišťuje, sami nejsou v karanténě a mají-li ho v dosahu. Uvádí to metodický návod k distančnímu vzděláváníNebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.Potvrzuje to i názor tiskové mluvčí MŠMT Anety Lednové z 1. října 2020 zaslaný redakci portálu Jídelny.cz: „V případě, že se žáci povinně vzdělávají distančním způsobem podle § 184a školského zákona, mají nárok na dotované školní stravování.“Konkrétními podmínkami výdeje stravy těmto studentům a hygienickými aspekty se MŠMT nezabývá. Povinný přechod na distanční výuku byl však nařízen proto, aby se omezilo potkávání studentů, a pokud budou mít nárok na oběd, jejich shlukování opět nastane. Současně bude možné, že se u výdeje budou potkávat i s cizími strávníky. MŠMT tak řešení těchto problémů ponechává ředitelům, kteří k tomu však nemají znalosti. A je otázkou, zda by v těchto situacích neměly pomoci KHS.

Jak mluví paragrafy

Východiskem je § 122 odst. 2 školského zákona, podle kterého má dítě/student při pobytu ve škole nárok na dotovaný oběd.

Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování...

Dále je nutno přihlédnout k § 184a odst. 1 školského zákona

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

Naopak po dobu prázdnin není na dotované stravování automatický nárok. Ředitel musí rozhodnout, zda dotované stravování dětem poskytne nebo ne. Nárok rovněž není během ředitelského volna, při nemoci a nově se objevily pochybnosti, jak je to při karanténě a nařízeném distančním vzdělávání.

Rok 2020 nám přináší dosud nevídané situace a komplikace, z kterých lze těžko někoho obviňovat a jejichž řešení nelze vymyslet ihned.

Neplatná e-mailová adresa

Upozorňuji, že e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  již není používána ! 

Veškerou elektronickou korespondenci prosím zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Děkuji.

Poděkování LMŠ Vážka

Vážená paní ředitelko, ráda bych Vám a všem Vašim zaměstnancům jménem pracovníků Lesní mateřské školy Vážka poděkovala za stravovací služby, které nám poskytujete.
Vaše jídla jsou vždy velice chutná, nápaditá, množství jídla vždy stačí na uspokojení i těch největších jedlíků z řad dětí. Jsme rádi, že i v tomto školním roce s Vámi můžeme spolupracovat. Na vašich jídlech je znát, že jsou vařena s láskou a chutí.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci,

Renata Schneiderová, ředitelka LMŠ Vážka

Oběd č. 2 a 3 vaříme nad 10 objednaných jídel

Pokud nemáte čip, hlaste se paní kuchařce u výdejního okénka

Copyright Ing. Alexandr Milichovský 2013 Vítejte - Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí.