• P1010980
 • P1010953
 • P0010960
 • P1010968
 • P1010974
 • P1010966


  Telefon: 412586271            mobil: 773761150            e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Opletalova 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Vítejte

Informace pro strávníky

Stravné se platí předem na celý měsíc a to vždy poslední 3 pracovní dny v měsíci nebo 3 poslední dny v měsíci kdy jdou děti do školy (ŘV nebo prázdniny). Je možné zakoupit i obědy na jednotlivé dny podle vyučování nebo kroužků. Platit můžete hotově nebo platební kartou v jídelně nebo  nebo převodním příkazem na číslo účtu ŠJ : 3908000207/0100 KB Děčín

Doporučuji zadat trvalý příkaz na období 8/2017 - 5/2018.

Platbu bankovním převodem zadejte vždy mezi 20. – 25. dnem měsíce, na měsíc následující.

Do příkazu je důležité uvést jméno dítěte, pro které platbu zasíláte, nevypisujte čísla čipů apod. !!! Můžete si předplatit i několik měsíců  jednorázovou platbou.

Výše stravného na trvalém příkazu činí : 

I. st. 500,- Kč
II. st. 600,-Kč
studenti 700,- Kč

Posílejte pravidelně tyto předepsané částky ve výše uvedeném termínu.

                                               *           *        *       *       *            *       *         *

Pokladna   je otevřena  od 7:30 – 8:00 hodin a 11:00 – 13:50 hodin.                                                            

Pro výši ceny je  rozhodující věk, kterého dítě dosáhne od 1.9. 2017  do 31.8. 2018.

7 – 10 let,  I. stupeň cena :  25,- Kč

11 – 14 let,  II.stupeň cena :  28,- Kč 
15 – 18 let,  studenti   cena : 32,- Kč

 

Strávník  má povinnost nosit čip. Přihlášením se k výdejnímu terminálu, bude strávníkovi vydán oběd. V případě ztráty čipu je nutné koupit nový.  Čip slouží strávníkovi  po celou dobu stravování ve školní jídelně ( např. od 1  do  9  třídy). 

Při ukončení stravování lze čip vrátit a bude vrácena záloha za předpokladu, že čip je   FUNKČNÍ , ČISTÝ A NEPOŠKOZENÝ !

ŠABLONA  je   počet stravovaných dnů v týdnu,  předepisuje se hromadně všem strávníkům na celý měsíc dříve, než je stravné zaplaceno. Jinak to v systému nelze udělat, protože by začátkem měsíce byla třetina dětí bez jídla, díky nezaplacenému stravnému. Pokud dítě nepůjde na obědy začátkem měsíce, musíte obědy odhlásit, máte je automaticky NASTAVENÉ. Obědy se odhlašují i přihlašují  do 7:00 hodin  na týž den.  Úkon lze provést internetovou cestou. 

Pokud nebude dítě chodit na obědy,  byť jen jeden  měsíc, musíte tuto změnu nahlásit nebo si potřebný počet dnů vždy odhlásit.  

V době nemoci má dítě nárok odebrat oběd jen první den, další dny máte povinnost obědy odhlásit, protože dítěti nevzniká nárok  na zvýhodněnou cenu za oběd.

Pokud ovšem obědy v případě nepřítomnosti dítěte ve škole neodhlásíte, budeme nuceni dopočítat věcné náklady s přípravou oběda

Obědy  můžete odhlásit telefonicky, ale jen v mimořádných případech .  Za neodhlášené obědy  se náhrada neposkytuje !! 

Dítě přihlášené ke stravování má povinnost stravovat se v jídelně. Je zakázáno vynášet  jídlo  z jídelny (ovoce, moučník, apod. )

Případné dotazy můžete volat na tel. čísla:  412 586 271 , mobil   ŠJ:  773 761 150   ředitelka ŠJ :  775 866 400 nebo napsat na  e-mail    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 Benešov nad Ploučnicí      7.8.2017

 Irena  Iva  Lacinová Kolářová

 ředitelka školní jídelny                Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání(školní zákon) § 119 školského zákona

 1. pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odt. 1 písm.b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavnívýchovy, ochranné výchovy a pro preventivněvýchovnou péči.Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby,a to za úplatu.

PS. Pokud jede dítě na školní výlet a nevrátí se zpět do doby ukončení výdeje oběda do 13:50 hodin, má povinnost oběd předem odhlásit.

Informace pro cizí strávníky

 Základní  informace pro cizí  strávníky  (zaměstnanci ZŠ, cizí strávníci)                        

 Stravné se platí předem na celý měsíc a to vždy poslední 3 pracovní dny v měsíci nebo 3 poslední

dny v měsíci, kdy jdou děti do školy (ŘV nebo prázdniny). Je možné zakoupit  obědy  na jednotlivé dny, např. pouze pondělí, středa apod.

Platba je hotovostní v jídelně nebo příkazem z banky na
číslo účtu ŠJ
:  3908000207/0100 KB Děčín

                                              *        *        *       *       *        *       *        *

Pokladna je otevřena v době od 7:30 – 8:00 hodin a 11:00 - 13:50 hodin. 
Lze platit kartou u platebního terminálu.

Cizí strávníci platí od  1.9.2017  částku 65,- Kč za jeden oběd, pokud si ho  odnášejí z jídelny a  70,- Kč pokud jídlo konzumují v jídelně.

Novinkou je vydávání jídla do plastových boxů zatavených folií. Do jídlonosičů se jídlo nevydává.  

Strávník  má povinnost nosit čip. Přihlášením se k výdejnímu  terminálu, bude strávníkovi vydán oběd. V případě ztráty je nutné zakoupení nového čipu.  Čip slouží strávníkovi  po celou dobu stravování ve školní jídelně.

Čip je vydán  proti záloze 100,- Kč. Při ukončení stravování lze čip vrátit a bude vrácena záloha. Čip musí být  FUNKČNÍ  a ČISTÝ !

Šablona -  počet stravovaných dnů v týdnu, se předepisuje hromadně všem strávníkům na celý měsíc dříve, než je stravné zaplaceno. Jinak to v systému nelze udělat.  Pokud strávník nepůjde na oběd začátkem měsíce, musí si  obědy odhlásit, máte je automaticky přihlášené. Obědy se odhlašují i přihlašuji  do 7:00 hodin  na týž den. Úkon lze provést u terminálu v jídelně nebo internetovou cestou.  Nebudete – li  chodit na obědy,  byť jen jeden  měsíc, musíte tuto změnu nahlásit nebo si potřebný počet dnů odhlásit.

Obědy  můžete odhlásit telefonicky pouze v mimořádných případech nebo pokud nemáte přístup na internet.

Případné dotazy můžete volat na tel číslo   412 586 271 , mobil   ŠJ:  773 761 150    ředitelka ŠJ :  775 866 400

Dotazy lze  napsat  na  e-mail    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré informace o fungování školní jídelny, změny a další informace najdete na webových stránkách www.sj.benesovnpl.cz

Benešov nad Ploučnicí      7.8.2017

Irena  Iva  Lacinová Kolářová

ředitelka školní jídelny               

Přijmeme kuchařku do školní jídelny

Požadavky:

 • Vyučení v oboru kuchař- kuchařka
 • Praxe v oboru minimálně 5 let (vítána praxe ve školství)
 • Práce na pc a internetu
 • Flexibilita, spolehlivost, svědomitost
 • Nástup dle dohody. Platové podmínky na základě platných tarifů.

Životopis zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu.
Tel.: 412586271, mobil : 773761150, 775866400
Návštěvu jídelny nutno dohodnout předem!

Platba bankomatem

Prosím neplaťte přes bankomat, nelze takto identifikovat plátce.

Přihlášky ke stravování

  viz. Dokumenty

Copyright Ing. Alexandr Milichovský 2013 Vítejte - Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí.