• P1010974
  • P1010968
  • P1010966
  • P1010980
  • P0010960
  • P1010953


Tel: 412586271  mobil: 773761150   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    Opletalova 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Vítejte

Základní informace pro cizí strávníky na rok 2023/2024

Stravné se platí předem na celý měsíc, vždy poslední 3 pracovní dny v měsíci. Je možné odebírat obědy na jednotlivé dny, např. pondělí, středa, pátek apod.
Úhrada stravného: hotově, platební kartou v jídelně nebo bankovním převodem na číslo účtu ŠJ: 3908000207/0100 KB Děčín. Pokladna je otevřena v době od 7:00 – 10:30 hodin a 11:00 - 14:00 hodin.
Cizí strávníci platí částku 99,- Kč za jeden oběd. S dovozem na adresu je cena 116,- Kč. Cena je platná k datumu vydání pokynů ke stravování.
Při odběru jídla v jídelně má strávník povinnost nosit čip, kterým se přihlásí k terminálu a následně mu bude vydán oběd. V případě ztráty čipu je nutné koupit nový.
Při ukončení stravování lze čip vrátit, proti záloze, ale za předpokladu, že je čip FUNKČNÍ, ČISTÝ, NEPOŠKOZENÝ a bez různých přívěšků.

Obědy se přihlašují a odhlašují do 14:00 hodin na následující den.
Odhlašování oběda se provádí internetovou cestou nebo u terminálu v jídelně, ve výjimečných případech telefonicky.
ŠABLONA je počet stravovaných dnů v měsíci. Předepisuje se hromadně všem strávníkům na celý měsíc, v mnoha případech dříve, než je stravné zaplaceno. Apeluji na včasnou úhradu stravného. Ukončení stravování musíte písemně oznámit!
Kontakty: +420 412 586 271 mobil ŠJ: 773 761 150 e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   
Veškeré informace o fungování školní jídelny, změny a další informace najdete na webových stránkách sj.benesovnpl.cz
V případě konkrétních dotazů, nejasností apod. zavolejte řediteli školní jídelny tel.: 773 761 150
Tyto pokyny jsou napsány všeobecně, liší se nepatrně v případě dovozu jídel na odběratele, kde jsou dána jednotlivá specifika.

Benešov nad Ploučnicí 1.7.2023

Jan Staněk, ředitel školní jídelny s kolektivem

Základní informace pro žáky a jejich zákonné zástupce na školní rok 2023/2024

Stravné se platí předem na celý měsíc, vždy poslední 3 pracovní dny v měsíci nebo 3 poslední dny v měsíci, kdy jdou děti do školy.
Obědy lze objednat na jednotlivé dny podle rozvrhu vyučování. Úhrada stravného: hotově, platební kartou nebo převodním příkazem na číslo účtu ŠJ: 3908000207/0100 KB Děčín. Zadejte trvalý příkaz na období 8/2023-5/2024. Platbu posílejte mezi 20. – 25. dnem v měsíci, na měsíc následující. Platbu na dvě a více dětí, plaťte jednou částkou dohromady, částka se rozdělí dle potřeby. Do poznámky platebního příkazu pište jméno dítěte! Neplaťte přes bankomat, nezobrazí se, od koho platba přišla!!
Hotovostní pokladna je otevřena po-pá od 7:00 – 10:30 hodin a 11:00 – 14:00 hodin.

Cena oběda se stanovuje věkem dítěte, kterého dosáhne ve školním roce od 1.9.2023 do 31.8.2024.

I. kategorie - žáci 7 – 10 let: cena: 31,- Kč (výše trvalého příkazu 650,- Kč)

II. kategorie - žáci 11 – 14 let: cena: 34,- Kč (výše trvalého příkazu 720,- Kč)

III. kategorie - studenti 15 – 18 let: cena: 37,- Kč (výše trvalého příkazu 780,- Kč)

Strávník, má povinnost nosit čip! Čipem se přihlásí u terminálu a následně mu bude vydán oběd.

V případě ztráty čipu je nutné koupit nový.
ŠABLONA je počet stravovaných dnů v měsíci. Předepisuje se hromadně všem strávníkům na celý měsíc, a to i v případě, že není registrována platba na daný měsíc předpisu šablony. Jinak to v systému nelze udělat, jelikož začátkem měsíce by byla třetina dětí bez jídla!! Proto apeluji na včasné úhrady stravného. Pokud dítě nepůjde na obědy začátkem měsíce a nemáte zaplaceno, musíte obědy odhlásit, šablony jsou NASTAVENY všem hromadně. Ukončení stravování musíte písemně oznámit!
Alergeny si musí každý rodič a zákonný zástupce, popř. dítě, hlídat a dle toho vybrat jídlo.

Obědy se přihlašují a odhlašují do 14:00 hodin na následující den.
Úkon se provádí internetovou cestou nebo u terminálu v jídelně. Ve výjimečných případech telefonicky.

 

Školní jídelna zajišťuje školní stravování pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci a jídlo si lze vyzvednout.
Tzn., že žák má nárok na dotovaný oběd dle § 4 vyhl. č. 107/2005 Sb. Při další nepřítomnosti ve škole, tento nárok zaniká a obědy musí být dle zákona odhlášeny!!
Neodhlášené obědy budou dopočítány do výše věcných nákladů tržní hodnoty oběda.

Změnu adresy, telefonního čísla i bankovního účtu oznamte osobně v jídelně nebo písemně na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  . Ukončení stravování je nutné oznámit a čip odevzdejte nejpozději do jednoho pracovního týdne. Na pozdější žádost o vrácení zálohy za čip nebude brán zřetel.

Dítě přihlášené ke stravování má povinnost stravovat se v jídelně. Je zakázáno vynášet jídlo z jídelny (ovoce, moučník, apod.) Nelze v jídelně konzumovat donesené jídlo! Doprovod dětí čeká na chodbě, ne v šatně, jídelna je pouze pro stravující se děti. Odnášet jídlo sebou lze jen první den nemoci dítěte, nevolnosti dítěte, návštěva lékaře apod.

Veškeré informace o fungování školní jídelny, změny a další informace najdete na webových stránkách sj.benesovnpl.cz 
Kontakt: +420 412 586 271 mobil ŠJ: 773 761 150 e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Benešov nad Ploučnicí 1.7.2023

Jan Staněk, ředitel školní jídelny

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 2023

Obědy budeme pro vás vařit i během letních prázdnin v omezeném režimu.

Nadále si je můžete objednávat přímo na našich webových stránkách nebo telefonicky.

sj.benesovnpl.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel: 412 586 271 mob: 773 761 150

 

CENA oběda (polévka + hlavní jídlo) …... 99 Kč / osobní odběr/ výdejní doba 10:00– 11:30

CENA oběda s dovozem ….....................116 Kč

 

PROVOZ JÍDELNY + KANCELÁŘ

Otevřeno: 10.7. - 21.7. a 7.8. - 31.8.   8:00 - 11:30

Zavřeno:  7.7. a 24.7. - 4.8.

 

Přeji všem krásné léto.

Jan Staněk, ředitel ŠJ s kolektivem

Doplatek režie za neodhlášené obědy

Podle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je žák/student přímo ve výuce.

Pokud tomu tak není, musí rodič nebo zákonný zástupce žáka/studenta uhradit plnou cenu oběda od 2. dne nepřítomnosti ve škole, v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodebral a neodhlásil.

1) Pobývá-li žák/student ve škole, má nárok na dotovaný oběd. Hradí sníženou cenu - jen potraviny
2) Nepobývá-li žák/student ve škole - nemá nárok na dotovaný oběd a pokud si jej neodhlásí, hradí potraviny + režie + věcné náklady. To platí i v případě, že tento oběd neodebere.

Z výše uvedených důvodů žádáme rodiče a zákonné zástupce, pokud je dítě nemocné nebo se z jiných důvodů neúčastní výuky, aby obědy včas odhlásili. Jinak budeme nuceni zpětně doúčtovat režii.

Platba bankomatem

Prosím neplaťte přes bankomat, nelze takto identifikovat plátce.

Copyright Ing. Alexandr Milichovský 2013 Vítejte - Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí.